Nieuws

63.838 Petities binnengehaald!

07-02-2017

Jarige staatssecretaris ontvangt felicitaties en petitie met 63.838 handtekeningen

Staatssecretaris van Rijn erkent problematiek en werkt aan oplossing binnen één jaar

Utrecht, 7 februari – Vandaag heeft de jongeren adviesraad “The Unforgettables” van Stichting Het Vergeten Kind officieel de handtekeningen overhandigd aan de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Afgelopen week heeft de stichting tijdens de Week van Het Vergeten Kind heel Nederland wakker geschud en aandacht gevraagd voor de 7.000 kinderen die noodgedwongen opgroeien in de maatschappelijke- of vrouwenopvang en die niet de juiste zorg krijgen. Door middel van de breed omarmde Hartenhuis campagne en alle activiteiten in de Week hebben maarliefst 63.838 Nederlanders hun handtekening gegeven. Het eerste succes is al behaald midden in de campagne. D66 en CDA stelden Kamervragen aan Staatssecretaris Van Rijn en hij erkende het stelselprobleem. Vandaag voerde de Staatssecretaris overleg met Het Vergeten Kind over het veelvuldig ontbreken van deskundige begeleiding van jongeren in de opvang. Het Vergeten kind wil dat alle kinderen binnen één jaar de deskundige begeleiding krijgen die ze zo hard nodig hebben.  


Maaike en Fahima van The Unforgettables, jongeren advies raad van Stichting Het Vergeten Kind, overhandigden samen met ambassadeurs Dinand Woesthoff en Angela Schijf en directeur Joep Verboeket de 63.838 handtekeningen aan de Vaste commissie voor VWS. 

Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij zichtbaar wil maken welke gemeenten hulp aan kinderen in de opvang op orde hebben, zodat iedereen ziet hoe het moet. En daar waar het niet goed gaat, wil hij de wethouders persoonlijk aanspreken. Zijn ambtenaar onderstreepte dat een stevig bestuurlijk gesprek een enorme impact heeft.  Joep Verboeket: "Wij zijn blij met deze toezegging en zijn ervan overtuigd dat de Staatssecretaris er serieus werk van gaat maken. Maar we hopen van harte dat hij nog een stapje verder wil gaan. Onze inzet is om binnen één jaar te regelen dat alle kinderen deskundige begeleiding krijgen die ze hard nodig hebben. Het Vergeten Kind ziet dit graag in een convenant van het Rijk met alle gemeenten geregeld." Ambassadeur Dinand Woesthoff van Het Vergeten Kind deed een oproep uit zijn hart: "Staatssecretaris en ambtenaren neem nu een besluit, kies nu ECHT voor de kinderen en wacht niet langer." 

Naast Staatssecretaris Van Rijn werd de petitie ook overhandigd aan de Vaste commissie voor VWS in de Tweede kamer. Aanwezig waren VVD, D66, CDA, SP, PvDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Voorzitter Lodders van de VVD zegde toe het onderwerp te agenderen tijdens het debat Jeugd dat de Kamer commissie op 23 februari met de Staatssecretaris gaat houden.  

De petitie
In Nederland wonen 7.000 kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang. Zij hebben veel meegemaakt en behoren tot de meest kwetsbare kinderen van Nederland. Uit onderzoek van Kinderpostzegels dat deze week is verschenen, blijkt dat er onvoldoende zorg is voor kinderen in de maatschappelijke opvang. Dit komt door een gebrek aan structurele financiering. Zo is er in slechts 25% van maatschappelijke opvang instellingen een intake gesprek met elk kind en heeft slechts 30% voor elk kind een behandelplan. Structurele financiering hiervoor ontbreekt in 75% van de instellingen. “Kinderen in de opvang zijn heel kwetsbaar door wat ze hebben meegemaakt. Als ze niet gehoord en begeleid worden is de kans groot dat zij nu of later grote problemen krijgen”, aldus Annelies Kanis van Kinderpostzegels. 
Volgens Stichting Het Vergeten Kind is er structurele financiering nodig voor een veilige plek en professionele begeleiding van kinderen. Op dit moment hebben kinderen geen eigen cliëntpositie binnen de opvang. Ze worden gezien als ‘bagage’ van de moeder. De begeleiding voor de moeder wordt op dit moment wel gefinancierd, omdat zij wel een cliëntpositie heeft. De stichting vindt het onacceptabel dat duizenden kinderen niet de juiste hulp krijgen en heeft een campagne gevoerd om dit probleem via o.a. een petitie op de politieke agenda te zetten. Het doel was om 35.000 handtekeningen te verzamelen. De Hartenhuis campagne en de andere activiteiten in de Week van Het Vergeten Kind hebben maar liefst 63.838 handtekening opgeleverd. 

Kamervragen 
Midden in de Week van Het Vergeten Kind kwam de stichting al één stapje dichter bij haar doel. Vera Bergkamp (D66) en Mona Keizer (CDA) vroegen aan Staatssecretaris Van Rijn wat hij vindt van de achtergebleven hulp voor duizenden kinderen in de Nederlandse opvang. Staatssecretaris Van Rijn erkende het stelselprobleem en stelde voor om op met de Federatie Opvang, Het Vergeten Kind en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten rond te tafel te gaan zitten. Tijdens het debat Jeugd op 23 februari zal hij de uitkomsten van deze gesprekken delen in de Tweede kamer. 
"Ik ben blij dat de de Staatssecretaris in de Tweede Kamer aangeeft dat hij, net als Het Vergeten Kind, vindt dat kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang gezien moeten worden als individu. Dat ze zorg op maat moeten krijgen met een individuele begeleidingsplan en dat hij erkent dat dit nu vaak niet gebeurt. Belangrijker is echter dat er zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één jaar, een structurele oplossing komt voor deze schrijnende situatie.“, aldus Joep Verboeket, directeur van Het Vergeten Kind. 

Behalen van het doel binnen 1 jaar
Om de situatie voor de vergeten kinderen concreet te verbeteren, is het noodzakelijk dat zij gezien worden als zelfstandige cliënten van de opvang en dat er een budget is waaruit hun ondersteuning wordt gefinancierd. Daarbij moeten er goede samenwerkingsafspraken zijn met scholen en jeugdzorg, zodat alle professionals traumasensitief met deze kinderen kunnen werken. Om dit doel te verwezenlijken is er tijd nodig en daarom vraagt de stichting om een noodverband in de tussentijd. 

Joep Verboeket, directeur van Het Vergeten Kind: “De handreiking om met ons en de VNG te praten is mooi, maar dat doen we al jaren en resultaten zien we nauwelijks. We willen een geoormerkte subsidie voor deskundige begeleiding voor kinderen in de opvanglocaties. Dit is slechts een tijdelijke maatregel totdat het probleem structureel is opgelost. We willen binnen 1 jaar alle kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben, daar ligt een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de VNG, VWS en de gemeenten."

« terug