PIJLER 4: 
VOORLICHTING & LOBBY

Deze kwetsbare groep kinderen verdienen onze aandacht. Zij verdienen het om ‘gezien’ te worden en te ervaren dat hun mening telt. Zij verdienen een toekomst waarbij een lach geen uitzondering meer is, maar een recht. Gewoon, zoals het hoort te zijn.

Het Vergeten Kind onderneemt daarom initiatieven om de problematiek van deze vergeten kinderen onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse publiek en werken zij aan zij met de verantwoordelijke instanties om hun situatie duurzaam te verbeteren.

Sinds 2013 organiseren we jaarlijks van 29 januari t/m 4 februari de Week van het Vergeten Kind. Een week waarin we:

  • breed aandacht vragen voor de situatie van kinderen in de opvang;
  • de problematiek agenderen bij politici en verantwoordelijke instanties in Nederland;
  • een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van hun situatie;
  • hun stem hoorbaar maken via bijzondere activiteiten en evenementen;
  • ervoor zorgen dat ze zich gezien voelen en onbezorgd kinderplezier beleven.

Beknopt over de Week van Het Vergeten Kind 2015

Begin 2015 riepen we Nederland voor een tweede keer op om een wensvlag te maken. Iedere ingestuurde wensvlag staat voor een handtekening ter verbetering van het leefklimaat in opvangcentra. Na de eerste editie in 2014, was de actie ook in 2015 een groot succes. Waar we hoopten op 33.000 vlaggen (voor ieder vergeten kind 1 wensvlag), kregen we er uiteindelijk 34.348 opgestuurd! Dit succes resulteerde in een gezamenlijke intentieverklaring, die o.a. werd getekend door het Ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang, Alliantie Kind in Gezin en andere jeugdzorg-stakeholders. De wensenlijst met 5 concrete verbeterpunten voor het leefklimaat in de opvang, die Het Vergeten Kind vorig jaar inleverde, naar aanleiding van de ingestuurde wensvlaggen is herschreven. De 5 wensen kregen daarmee vanaf 29 januari jl. de status van kwaliteitsnormen voor kinderen in de opvang!

Klik hier voor de compilatie van de Week van Het Vergeten Kind 2015

Klik hier voor meer informatie over de voorgaande editites van de Week van Het Vergeten Kind